Proizvodne hale STEELTEC I i II

Jarak, Sremska Mitrovicax

Proizvodna hala Steeltec I

Površina, 1.174 m2
Težina čelične konstrukcije: 75t

Proizvodna hala Steeltec II

Površina: 2.074 m2
Težina čelične konstrukcije: 130t