Izrada i isporuka elemenata čelične konstrukcije silosa u Boru – ZIJIN COPPER

Borx

Težina čelične konstrukcije:1040t