Steeltec-Servisno Distributivni centar Jarak

Naziv Proizvod Materijal i primena Dužina i pakovanje
Ugaona lajsna za mašinsko malterisanje

Čelični pocinkovani lim. Služi za zaštitu i ojačavanje ivica i uglova izradjenih od klasičnih cementnih i krečnih maltera

2700 mm ili po zahtevu kupca.

24 kom/paket

Aluminijumska ugaona lajsna

Aluminijum. Služi za zaštitu ivica pozitivnih uglova.

Postavlja se u glet masu pre postavljanja mrežice

3000 mm ili po zahtevu kupca.

50 kom/paket

Aluminijumska ugaona lajsna

Aluminijum. Služi za zaštitu ivica pozitivnih uglova.

Postavlja se u glet masu pre postavljanja mrežice

3000 mm ili po zahtevu kupca.

50 kom/paket

Vodjica za mašinsko malterisanje 6 mm

Čelični pocinkovani lim.Služi za podešavanje debljine klasičnih cementnih i krečnih maltera

3000 mm ili po zahtevu kupca.

50 kom/paket

Vodjica za mašinsko malterisanje 10 mm

Čelični pocinkovani lim.Služi za podešavanje debljine klasičnih cementnih i krečnih maltera

3000 mm ili po zahtevu kupca.

50 kom/paket