Steeltec-Servisno Distributivni centar Jarak

Naziv Materijal i primena Pakovanje Proizvod
Distancer za CD profil, 123 mm

Izradjen od pocinkovanog čeličnog lima. Služi za pričvršćivanje nosača od CD profila kod spuštenih plafona, ugradnje potkrovlja i tankih zidnih obloga.

100 kom/kutija
Distancer za CD profil, 75 mm

Izradjen od pocinkovanog čeličnog lima. Služi za pričvršćivanje nosača CD profila kod spuštenih plafona, ugradnje potkrovlja i tankih zidnih obloga.

100 kom/kutija
Sidreno vešalo za CD profil, 170 mm Izradjen od pocinkovanog čeličnog lima. Služi za pričvršćivanje CD profila spuštenih plafona ispod drvene medjuspratne konstrukcije kada je montažna visina mala 100 kom/kutija
Sidreno vešalo za CD profil, 85 mm Izradjen od pocinkovanog čeličnog lima. Služi za pričvršćivanje CD profila spuštenih plafona ispod drvene medjuspratne konstrukcije. 100 kom/kutija
Krstasta spojnica za CD profil Izradjen od pocinkovanog čeličnog lima. Služi za spajanje CD profila koji se ukrštaju jedan iznad drugoga kod spuštenih plafona, pri normalnom opterećenju 100 kom/kutija
Vezni nastavak za CD profil Izradjen od pocinkovanog čeličnog lima. Služi za uzdužno produžavanje CD profila 100 kom/kutija