Steeltec-Servisno Distributivni centar Jarak

OBRADA USKIH TRAKA

Tehničke karakteristike   
Minimalna širina mm     20
Maksimalna širina mm     100
Minimalna debljina mm     0,40
Maksimalna debljina za materijal sa mehaničkom otpornošću N/mm2 ≥490, mm     1,00
Maksimalna debljina za materijal sa mehaničkom otpornošću N/mm2 < 360, mm     2,00
Unutrašnji prečnik mm     404
Spoljni maksimalni prečnik mm     1.200
Maksimalna težina rolne kg     4 kg po mm širine
Maksimalna težina palete kg     2.000
Pakovanje po zahtevu     vertikalna osa
Pakovanje po zahtevu     horizontalna osa