Steeltec-Servisno Distributivni centar Jarak

 

 

OBRADA TABLI

Tehničke karakteristike   
Minimalna širina mm     300
Maksimalna širina mm     1.500
Minimalna dužina     300
Maksimalna dužina     6.000
Minimalna debljina mm     0,40
Maksimalna debljina za materijal sa mehaničkom otpornošću N/mm2 = 490, mm     3,00
Maksimalna debljina za materijal sa mehaničkom otpornošću N/mm2 = 360, mm     4,00
Tolerancija na dužinu mm     ±0,10 za svaki m.
Dijagonalna tolerancija (razlika po dijagonalama) mm     ±0,35 za svaki m.
Maksimalna težina palete kg     2.500
Maksimalna visina paketa (zajedno sa paletom) mm     400
Standardno pakovanje     na drvene palete
Pakovanje po zahtevu (max. 3 m dužina)     na drvenim letvicama