Steeltec-Servisno Distributivni centar Jarak

OBRADA ŠIROKIH TRAKA

Tehničke karakteristike   
Minimalna širina mm     80
Maksimalna širina mm     1500
Minimalna debljina mm     0,30
Maksimalna debljina za materijal sa mehaničkom otpornošću N/mm2 ≥490, mm     1,00
Maksimalna debljina za materijal sa mehaničkom otpornošću N/mm2 < 360, mm     2,00
Unutrašnji prečnik mm     300 - 505
Spoljni maksimalni prečnik mm      
Maksimalna težina kg     10.000
Standardno pakovanje     horizontalna osa
Pakovanje po zahtevu     vertikalna osa