Steeltec-Servisno Distributivni centar Jarak

1. Proizvodni kompleks HEALTHCARE EUROPE - izrada i montaža kompletne čelične konstrukcije
potrebne za izgradnju fabrike memorijske pene „Everrest“ kineskog investitora na Rumskoj petlji. U
procesu izgradnje ovih objekata koji zauzimaju površinu od 30.000,00 m2 investitor nam poverava
izradu i montažu 34 rezervoara ukupne zapremine oko 1.600,00 m3 za skladištenje fluida neophodih u
procesu proizvodnje memorijske pene.
2. Proizvodna hala I STEELTEC,Jarak,Sremska Mitrovica(1.174 m2-75 t ugrađene čelične konstrukcije)
3. Skladište materijala i opreme Crvenog Krsta,Bogovođa(300 m2-10 t ugrađene čelične konstrukcije)
4. Proizvodna hala II STEELTEC,Jarak,Sremska Mitrovica(2.074 m2-130 t ugrađene čelične konstrukcije)
5. Poslovni objekat CALZEDONIA,Subotica(ugrađeno 15t čelične konstrukcije)
6. Poslovni objekat EKO MARKET,Bijeljina,BiH(1.208 m2-ugrađeno 45 t čelične konstrukcije)
7. Prodajno-izložbeni salon STOJANOV,Novi Sad(820 m2-ugrađeno 50 t čelične konstrukcije)
8. Magacin NELLY,Loznica(813 m2-ugrađeno 42 t čelične konstrukcije)
9. Poslovno-proizvodni kompleks ZEOCHEM,Karakaj, Zvornik, BiH(6.000 m2-ugrađeno 1000 t čelične konstrukcije)
10. Poslovni objekti FRONERI,Stara Pazova (14.748,23 m2-ugrađeno 300 t čelične konstrukcije)

Proizvodna hala I: “STEELTEC” d.o.o. Grobljanska  bb, Jarak (Srbija)

022

 • Hala za sopstvene potrebe za proizvodnju profila za suvu gradnju i rasecanje limova
 • Dimenzije hale: 18m x 63m
 • Površina hale: 1.134 m²
 • Težina ugrađene čelične k-je: cca 65t
 • Vreme izvođenja: od maja 2011. do oktobra 2011.
 • Pored izrade i montaže sami smo montirali kompletne panele za halu.

 


Proizvodni kompleks: “HEALTHCARE EUROPE” d.o.o. / Potez Rumska petlja br.5, Ruma (Srbija)

023

 • Kompleks objekata za proizvodnji memorijske pene ukupne površine 30.000,00m2
 • Dimenzije objekata: 150m x 55m – 3 objekta 150m x 35m – 1 objekat
 • Težina ugrađene čelične k-je: 850 t čelične k-je
 • 34 rezervoara ukupne zapremine oko 1.600,00m3
 • Vreme izvođenja: od oktobra 2014. do aprila 2015.
 • Pored izrade i montaže čelične k-je na ovom objektu smo ugradili i sami smo montirali 16.000,00m2 zidnihpanela i 30.000,00m2 slaganog sistema krova.

Galerija


Proizvodna hala II: “STEELTEC” d.o.o. Grobljanska  bb, Jarak (Srbija)

 024

 • Hala za potrebe izrade i sklapanja čeličnih konstrukcija
 • Dimenzije hale: 31,3m x 66,26m
 • Površina hale: 2.074 m²
 • Težina ugrađene čelične k-je: cca 130t
 • Vreme izvođenja: od januar 2016. do maja 2016.

Pored izrade i montaže sami ćemo montirati kompletne panele za halu.

Za potrebe novog proizvodnog objekta napravili smo dve mosne dizalice raspona 30m sa čeonim nosačima:

 1. Jednogregna mosna dizalica nosivosti 2 x 3,2t
 2. Dvogredna mosna dizalica nosivosti 16/3,2t

Galerija

Skladište materijala i opreme Crvenog krsta, Bogovađa

image57

 • Investitor:                                KOTO d.o.o,Beograd
 • Dimenzijehale:                         12,0m x25,0m
 • Površinahale:                           300m²
 • Težina ugrađene čelične k-je:    cca10t

          Vremeizvođenja:        od maja 2016. do juna  2016

Poslovni objekat“CALZEDONIA“, Subotica

 • Izrada i montaža aneksa i stepenica poslovnog objekta
 • Investitor:                                OSTROG d.o.o,Beograd
 • Težina ugrađene čelične k-je: cca15t
 • Vremeizvođenja:                    od juna 2016. do jula2016.

 Poslovni objekat “EKO Market“, Bijeljina

image66

 • Investitor:                                EKO d.o.o,Bijeljina
 • Dimenzije hale:                       29,64m x41,14m
 • Površina hale:                         1.208m²
 • Težina ugrađene čelične k-je: cca45t

Vreme izvođenja:        od septembra 2016. do decembra2016.

Prodajno izložbeni auto-salon "STOJANOV", Novi Sad

image67

 

 • Investitor:                                DT KODEN d.o.o, NoviSad
 • Dimenzije objekta:                    20,09m x40,08m
 • Površina objekta:                      820m²
 • Težina ugrađene čelične k-je:     cca50t
 • Vremeizvođenja:                       od oktobra 2016. do decembra 2016.

 Magacin "NELLY", Loznica

image73

 • Investitor:                               NELLY d.o.o,Loznica
 • Dimenzije hale:                       32,0m x27,68m
 • Površina hale:                         813m²
 • Težina ugrađene čelične k-je:   cca42t

Vreme izvođenja:        decembar 2016

Poslovni objekat "ZEOCHEM", Zvornik

image74

 • Investitor:                                   Jokić Invest d.o.o,Zvornik
 • Dimenzije objekta:                       62,5 m x 32 m (na 3nivoa)
 • Površina objekta:                         6000m²
 • Težina ugrađene čelične k-je: cca  1000t
 • Vreme izvođenja:                         od maja 2017. do septembra 2017.

Poslovni objekat "FRONERI", Stara Pazova

 • Investitor:                                Froneri Adriatic doo, Stara Pazova
 • Dimenzije objekta:                   112x68 m (proizvodnja),112x31,4 m (skladište),50,9x70,7m (hladnjača)
 • Površina objekata:                    14748,23 m²
 • Težina ugrađene čelične k-je:     cca  300t

Vremeizvođenja:        od juna 2017. do decembra2017.

 

Izrada i montaža mostnih dizalica (kranova)

image79image80image81